Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach k.p. Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w zakładzie osoba karana dyscyplinarnie nie ma prawa do otrzymywania nagród kwartalnych i nagród uznaniowych. Mimo, iż kara u pracownika KSC trwa 3 lata, a pracownika kodeksowego 1 rok, pracownik bez względu na rodzaj przewinienia może być dyscyplinowany wielokrotnie, np. nieprzyznaniem nagrody kwartalnej.

Czy obowiązujący zapis w regulaminie jest zgodny z przepisami u.o.s.c. art. 129 oraz art. 113 k.p.?

Czy istnieje orzecznictwo w powyższej sprawie, np., że nie można karać finansowo za to samo przewinienie więcej niż 1 raz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację