Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy dystrybutorem towarów spożywczych, które dostarczamy do naszych klientów. Jednocześnie też niektórym odbiorcom użyczamy sprzętu chłodniczego. W przypadku zakończenia współpracy wzywamy klienta do zwrotu sprzętu. Czasami zdarza się, że klient nie zwróci sprzętu z różnych przyczyn. Z kontraktu dotyczącego użyczenia sprzętu wynika, iż możemy odbiorcę obciążyć karą za brak zwrotu sprzętu, która równoważyć ma utratę sprzętu.

Czy taka kara udokumentowana notą obciążającą załatwia temat rozliczeń z tego tytułu?

Czy na podstawie takiej noty możemy usunąć z naszej ewidencji taki sprzęt chłodniczy?

Czy też może właściwym jest wystawienie faktury sprzedażowej na taki sprzęt i to ona jest podstawą likwidacji sprzętu w naszej ewidencji środków trwałych, czy wyposażenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?