Czy kara umowna stanowi zapłatę w rozumieniu przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy w umowach o zamówienie zawieranych pomiędzy jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej a przedsiębiorcą, na zakup sprzętu pożarniczego - za opóźnienie w zapłacie kar umownych, nalicza się odsetki za opóźnienie wskazane w transakcjach handlowych czy te określone w k.c.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access