Czy kara umowna naliczona usługodawcy w danym miesiącu może pomniejszać (w tym samym roku budżetowym) wydatki Sądu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Sąd Rejonowy w Białymstoku ma zawartą umowę na sprzątanie, z której wynika, że jeżeli usługa będzie wykonywana wadliwie zostaną naliczone kary umowne. Zdarzają się sytuacje naliczania kar umownych i w tej sytuacji usługodawca otrzymuje należność wynikającą z faktury pomniejszoną o naliczone kary.

Nadmieniamy, że zgodnie z § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, uzyskane przez sądy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Czy kara umowna naliczona usługodawcy w danym miesiącu może pomniejszać (w tym samym roku budżetowym) wydatki Sądu, czy może nie powinno się zaniżać wydatków wynikających z umowy, a kara powinna być przekazana z konta wydatków Sądu Rejonowego na konto naszych dochodów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access