Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły podstawowej po dwóch latach pracy na tym stanowisku będzie ponownie stawał do konkursu ze względu na utworzenie nowej jednostki - zespołu szkół. Ma ważną ocenę pracy z 2010 r. dokonaną jeszcze przez dyrektora szkoły.

Czy ta ocena będzie spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) – dalej r.w.s.d., czy jednak powinna to być ocena już z okresu sprawowania funkcji dyrektora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?