Czy kandydat na instruktora osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem musi odbyć kurs dla kandydatów na instruktorów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kwestia dotyczy kandydata na instruktora w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem. Zgodnie z art. 33 u.k.p. instruktorem jest osoba, która m.in. - posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem; - ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. W związku z powyższym zgodnie z ustawą z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego - czyli ukończenie kursu nie jest wymagane w przypadku kandydata na instruktora w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4.03.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców w rozdziale 4 szkolenie instruktorów dotyczy również pozwolenia. Także zaświadczenie o ukończeniu kursu dotyczy pozwolenia. W związku z powyższym czy kandydat na instruktora w zakresie pozwolenia musi odbyć kurs dla kandydatów na instruktorów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX