Czy kandydat, biorący udział w naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze, ma prawo wglądu w protokół z przeprowadzonego naboru lub otrzymania kserokopii protokołu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kandydat, biorący udział w naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze, ma prawo wglądu w protokół z przeprowadzonego naboru lub otrzymania kserokopii protokołu? Czy jest to tylko i wyłącznie dokument wewnętrzny? Czy w przypadku udostępniania mamy obowiązek zanonimizowania danych osobowych kandydatów wymienionych w protokole (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access