Czy kandydaci na stanowiska dyrektora rządowej agencji wykonawczej, zastępcy dyrektora agencji i dyrektora oddziału terenowego... - OpenLEX

Czy kandydaci na stanowiska dyrektora rządowej agencji wykonawczej, zastępcy dyrektora agencji i dyrektora oddziału terenowego agencji powinni złożyć oświadczenie lustracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kandydaci na stanowiska dyrektora rządowej agencji wykonawczej, zastępcy dyrektora agencji i dyrektora oddziału terenowego agencji powinni złożyć oświadczenie lustracyjne?

Agencja do końca 2010 r. była państwową jednostką budżetową i na podstawie art. 4 pkt 25 ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dalej u.u.i.o.b.p., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z 24.08.2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych dyrektor oraz jego zastępcy składali oświadczenia lustracyjne.

Czy wobec utraty mocy obowiązującej ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych i nie uchylenia art. 4 pkt 25 u.u.i.o.b.p. w/w osoby powinny składać oświadczenia lustracyjne? Czy może inny przepis zobowiązuje ich do złożenia takich oświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX