Czy kanalizację deszczową można zrealizować w ramach przebudowy drogi i potraktować ją jako element drogi, czyli jako jedną łączną inwestycję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła z wnioskiem zgłoszenia budowy dotyczącym przebudowy dwóch dróg (drogi gminne kl. D- dojazdowe). Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, zjazdów, poboczy oraz sieci kanalizacji deszczowej z studzienkami rewizyjnymi i kratkami ściekowymi.

Czy kanalizację deszczową można zrealizować w ramach przebudowy drogi i potraktować ją jako element drogi, czyli jako jedną łączną inwestycję?

Czy kanalizacja deszczowa powinna być odrębnym zgłoszeniem na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX