Czy k.p.a. odnosi się tylko do postępowań prowadzonych przez organ administracji publicznej kończących się postanowieniem lub... - OpenLEX

Czy k.p.a. odnosi się tylko do postępowań prowadzonych przez organ administracji publicznej kończących się postanowieniem lub decyzją administracyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. odnosi się tylko do postępowań prowadzonych przez organ administracji publicznej kończących się postanowieniem lub decyzją administracyjną?

Czy w przypadku dokonywania przez zarządców dróg uzgadniań, których dokonują na mocy ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) – dalej u.d.p., zapisy zawarte w k.p.a. regulują termin wydania tych uzgodnień?

Jeżeli terminów nie reguluje k.p.a., to jaki akt prawny reguluje termin wydania uzgodnienia (stanowiska) przez zarządcę drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX