Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W prywatnej firmie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę otrzymujący wynagrodzenie zasadnicze przyznano dodatek do wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z realizacją projektu. Dodatek ten na podstawie aneksu do umowy o pracę został przyznany na czas określony - 1 rok, w kwocie 500 zł brutto miesięcznie.

Czy dodatek ten powinien być wliczony do podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli w regulaminie wynagradzania zawarta została informacja, że dodatki przyznane w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych pomniejszane są proporcjonalnie za okres absencji chorobowej? Jeżeli tak, to w jakiej kolumnie w zaświadczeniu ZUS -Z3 powinnam ten dodatek wykazać - w kolumnie 6 - stałe wynagrodzenia zasadnicze i inne składniki stałe określone w umowie o pracę, czy w kolumnie 7 - wynagrodzenie zmienne, wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie? Czy dodatek ten podlega uzupełnieniu w przypadku uwzględniania go do podstawy zasiłku? Czy po ukończeniu pobierania dodatku, w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy powinnam uwzględnić dodatek ten w podstawie wymiaru zasiłku, czy zastosować art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej i wyłączyć go z podstawy ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?