Czy jeżeli zamówienie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r., to fakturę wystawioną w 2021 r. potwierdzającą zrealizowanie w... - OpenLEX

Czy jeżeli zamówienie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r., to fakturę wystawioną w 2021 r. potwierdzającą zrealizowanie w 2020 r. zamówienia, należy opisać zgodnie z przepisami starego PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy opisu dowodu księgowego w związku z zamówieniami publicznymi. Zamówienie zostało udzielone w grudniu 2020 r. w trybie art. 4 pkt 8 starego PZP (to jest poniżej progów). Faktura za to zamówienie została wystawiona w styczniu 2021 r.

Czy w opisie takiej faktury zamawiający powinien wskazać, że zamówienia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 starego PZP, czy też powinien wskazać, że zamówienia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nowego PZP, ponieważ stara ustawa już nie obowiązuje?

Jeśli w opisie faktury należy wskazać, że zamówienia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 starego PZP - to czy także w opisie faktury należy dodać "w zw. z art. 91 ust.1 pkt 1) ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX