Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli zakład wytwarza wyłącznie ścieki bytowe, które oczyszcza w zakładowej oczyszczalni i wypuszcza oczyszczone do wód (na podstawie aktualnego PWP), to powinien wykonywać badania jakości ścieków 4 razy w roku – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) - r.w.s.s.s.s.w.?

Zastanawia mnie kryterium RLM.

Czy w przypadku oczyszczalni przyzakładowej w ogóle powinno to stanowić kryterium?

Jeśli nie, to na podstawie jakich przepisów mogę określić częstotliwość badań w opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?