Czy jeżeli zakład posiada własne laboratorium, które może badać przedmiotowe parametry, to musi uzyskać akredytacje, aby... - OpenLEX

Czy jeżeli zakład posiada własne laboratorium, które może badać przedmiotowe parametry, to musi uzyskać akredytacje, aby badania te były wiarygodne np. dla WIOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład jest zobligowany do przeprowadzania pomiarów ilości i jakości oczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód. Wśród badanych parametrów jest m.in. zawartość fosforu i azotu w biomasie, ChZT, BOD, zawiesina, azot i fosfor całkowity, istotne metale.

Czy jeżeli zakład posiada własne laboratorium, które może badać przedmiotowe parametry, to musi uzyskać akredytacje, aby badania te były wiarygodne np. dla WIOŚ?

Czy jeżeli nie ma akredytacji, to może przekazywać organom ochrony środowiska swoje pomiary w ramach spełniania wymogu monitoringu ścieków, czy musi zlecać pomiary akredytowanemu laboratorium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX