Czy jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres dłuższy niż 3 miesiące w... - OpenLEX

Czy jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres dłuższy niż 3 miesiące w roku, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca samorządowego zakładu budżetowego, będącego jednostką powiatu, zamierza ogłosić konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze (na Kierownika Wydziału Produkcji i Transportu). Obecnie zamierza powierzyć obowiązki tego stanowiska innemu pracownikowi zatrudnionemu również na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Czy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można mu powierzyć obowiązki Kierownika Wydziału Produkcji i Transportu dłużej niż na 3 miesiące w roku?

Pracodawca w piśmie chce zaznaczyć, że powierza obowiązki Kierownika Wydziału Produkcji i Transportu, na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, do czasu zatrudnienia Kierownika wyłonionego w drodze naboru na wolne stanowisko.

Czy jeżeli konkurs się przedłuży i będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, pracownik, któremu powierzono obowiązki może nadal je pełnić, czy maksymalny termin pełnienia obowiązków w ciągu roku to 3 miesiące?

Czy są wyjątki, które zezwalają na powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych na dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX