Czy jeżeli większość używanych olejów to oleje mineralne, to właściwy kod odpadu to 13 02 05?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład w swoich instalacjach wykorzystuje oleje mineralne i oleje syntetyczne. Z instalacji spływają do wspólnego zbiornika i nie ma możliwości ich rozdziału.

Jaki kod odpadu powinien Zakład nadawać olejom odpadowym?

Czy jeżeli większość używanych olejów to oleje mineralne, to właściwy kod odpadu to 13 02 05?

Oleje przekazywane są do odzysku podmiotom posiadającym decyzje w tym zakresie. Nie było zgłoszeń co do jakości olejów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX