Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada powiatu w dniu 22 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę o zmniejszeniu budżetu jeszcze w tym roku dla placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym. Dla poradni oznacza to redukcję od 1 września 2012 r. 2 i 1/2 etatów oraz godziny/etaty na prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, na które to powiat wyraził zgodę w 2010 r.

Jakie działania może lub powinien podjąć dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli:

- wszelkie zmiany kadrowe były wcześniej zatwierdzane przez powiat,

- został zatwierdzony do końca maja arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013 z tymi wymienionymi etatami?

Jeżeli we wrześniu poradnia nie wykaże w SIO, że ma dzieci objęte WWR to powiat będzie musiał zwrócić pobraną subwencję?

Kto ponosi odpowiedzialność za taką organizację?

Co zrobić z dziećmi z WWR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?