Czy jeżeli w umowie najmu obiektu zawarty jest zapis, że właściciel obiektu ponosi wszystkie obowiązki związane z korzystaniem... - OpenLEX

Czy jeżeli w umowie najmu obiektu zawarty jest zapis, że właściciel obiektu ponosi wszystkie obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska, to wynajmujący nie musi prowadzić już ewidencji, składać sprawozdań ponosić i opłat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli w umowie najmu obiektu zawarty jest zapis, że właściciel obiektu ponosi wszystkie obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., w tym również obowiązek ponoszenia opłat z tego tytułu (chodzi głównie o rozliczanie kotłów służących do ogrzewania pomieszczeń i CWU), to wynajmujący nie musi prowadzić już tej ewidencji i składać stosownych sprawozdań i opłat?

Czy też zapisy takie nic nie dają i wynajmujący jako podmiot korzystający ze środowiska sam musi prowadzić stosowne ewidencje, sprawozdania oraz opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX