Czy jeżeli w trakcie postępowania, ale już po kontroli WIOŚ, wnioskodawca dokonał kolejnych zmian we wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, należy przeprowadzić kolejną kontrolę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów i została przeprowadzona kontrola przez WIOŚ, po czym WIOŚ wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez tego przedsiębiorcę, wskazując jednocześnie w postanowieniu konkretne wielkości, w tym maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i okresie roku i największych mas odpadów, które mogą być magazynowane w danym czasie oraz całkowite pojemności miejsc magazynowania odpadów. Niemniej jednak na etapie określania zabezpieczenia roszczeń po ponownej analizie akt sprawy okazało się, że wnioskodawca, źle ustalił zabezpieczenie roszczeń i wobec tego uległy zmianie wartości m.in. największych mas odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie. Przy okazji poprawiania wniosku przedsiębiorca zmienił miejsca magazynowania odpadów oraz ww. wartości określone również w postanowieniu WIOŚ.

Czy w związku z tym należy ponownie zwrócić się do WIOŚ o kontrolę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX