Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na zajęciach praktycznych (w technikum) uczeń powinien mieć obowiązkowo ubezpieczenie. Czy jeżeli uczeń ubezpieczył się poza szkołą (nie skorzystał z ubezpieczenia grupowego) szkoła może żądać kserokopii polisy potwierdzającej zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?