Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prywatny inwestor wystąpił do wójta gminy o wyrażenie zgody na budowę sztucznego jeziora w celu odprowadzania wód opadowych z terenu nieruchomości i budynków, które znajdują się na jej terenie oraz, który ma służyć do gromadzenia wody przeciwpożarowej. Teren, na którym budowane ma być sztuczne jezioro, stanowi własność prywatną inwestora. Również działki bezpośrednio przylegające do działki inwestora nie stanowią własności gminy.

Czy wójt jest zobowiązany do wyrażenia zgody w przedmiotowej sprawie i jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Z informacji uzyskanych od wnioskodawcy wynika, że chce zgodę gminy, w której zostaną określone warunki wykonania zadania z uwzględnieniem m.in. warunków wodnych. Według organu takie warunki powinny być określone na etapie opracowania operatu wodnoprawnego oraz w pozwoleniu wodnoprawnym wydawanym prze starostę.

Czy w związku z powyższym wójt ma obowiązek udzielenia przedmiotowej zgody? Jak powinna zostać załatwiona wyżej opisana sprawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?