Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba legitymowała się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie to straciło ważność 30 czerwca 2020 r. Z tytułu niepełnosprawności osoba ta miała przyznany zasiłek stały. Na podstawie art. 15h ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.). OPS przedłużył okres zasiłku stałego, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2 ww. artykułu W międzyczasie osoba przedłożyła wydane we wrześniu 2020 r. orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w którym utrzymano w mocy orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba ta została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Od ww. orzeczenia wniosła odwołanie do Sądu Pracy.

Czy w takiej sytuacji OPS powinien uchylić decyzję o zasiłku stałym, czy też czekać na prawomocne orzeczenie sądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?