Czy jeżeli stosujemy podatkową metodę rozliczania różnic kursowych musimy wyceniać dewizowy rachunek bankowy według metod... - OpenLEX

Czy jeżeli stosujemy podatkową metodę rozliczania różnic kursowych musimy wyceniać dewizowy rachunek bankowy według metod opisanych w ustawie o rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy rachunek dewizowy, posiadamy kredyt bankowy w walucie obcej i wystawiamy oraz otrzymujemy faktury w walucie obcej.

Czy jeżeli stosujemy podatkową metodę rozliczania różnic kursowych musimy wyceniać dewizowy rachunek bankowy według metod opisanych w ustawie o rachunkowości?

Jeśli tak, to czy metoda LIFO jest odpowiednia?

I czy po przeliczeniu kredytu, rachunku dewizowego i nieuregulowanych należności i zobowiązań na koniec roku po średnim kursie NBP, na początku roku trzeba stornować różnice na rachunku i kredyt, a rozrachunki można w momencie zapłaty?

Według nas rozliczanie różnic kursowych wygląda tak:

1. Wystawiona faktura w EUR na zagranicznego kontrahenta na kwotę 1000 EUR, kurs dzień przed data wykonania usługi 4,25 = wartość faktury 1000 * 4,25 = 4250 zł

2. Otrzymana faktura 300 EUR, kurs dzień przed datą wykonania usługi 300 * 4 = wartość faktury = 1200 zł

3. Zapłata raty kredytu 500 EUR po kursie sprzedaży banku, w którym mamy rachunek dewizowy, czyli 500 * 4,35 = 2175 zł.

4. Pobranie dewiz z banku 100 EUR po kursie sprzedaży banku 100 * 4,36 = 436 zł.

Sposoby rozliczania różnic na rachunku kontrahenta księgowane w podatkowe koszty uzyskania przychodu:

1. Zapłata za fakturę 1000 EUR po kursie kupna banku, w którym mamy rachunek - 1000 EUR * 3,98 = 3980 zł, różnica kursowa 4250 - 3980 = 270 zł (ujemne różnice kursowe).

2. My płacimy za fakturę po kursie kupna banku 300 * 3,95 = 1185 zł, różnica kursowa 1200 - 1185 = 15 zł (ujemne różnice kursowe).

Rozliczenie rachunku bankowego:

LIFO (ostatnie przyszło pierwsze wyszło)

Przychód, Rozchód, LIFO, R. kurs LIFO

1000 *3,98 = 3980 zł

300 * 3,95 = 1185 zł, 300 * 3,98 = 1194 zł, -9 zł

500 * 4,35 = 2175 zł, 500 * 3,98 = 1990 zł, 185 zł

100 * 4,36 = 436 zł, 100 * 3,98 = 398 zł, 38 zł

Razem LIFO 214 zł (dodatnie różnice kursowe) - czy zaksięgować je na rachunku bankowym i na podatkowe przychody finansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?