Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa z beneficjentem na dofinansowanie projektu ze środków europejskich UE i środków budżetu krajowego zawarta dnia 21.07.2010 r. Nieprawidłowość w projekcie realizowanym przez spółkę z.o.o powstała w 2011 r. Przeprowadzono następujące postępowania:

- w 2011 r. została wydana decyzja o zwrot środków, następnie przeprowadzono postępowanie egzekucyjne w administracji, które zostało umorzone przez US w 2013 r. jako bezskuteczne,

- w 2012 r. wpis w KRS w rubryce: Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości o Tymczasowym Nadzorcy Sądowym,

- w 2014 r. została wydana decyzja na osoby trzecie, która została umorzona w tym samym roku,

- w 2015 r. pozew do Sądu, Sąd wydał nakaz zapłaty, który został przekazany Komornikowi Sądowemu (sprawa w toku nadal - postępowanie nie zostało umorzone),

- w 2015 r. informacja w KRS o otwarciu likwidacji spółki (w toku nadal).

Czy jeżeli spółka jest w likwidacji i nie zostało umorzone postępowanie egzekucyjne komornika sądowego w świetle powyższych informacji jest możliwość prawna wszczęcia postępowania z art. 299 k.s.h. wobec członków zarządu, którzy pełnili funkcję w okresie powstania nieprawidłowości tj. w 2011 r.?

Czy sprawa nie jest przedawniona?

Czy jest podstawa prawna przed uruchomieniem postępowania z art. 299 k.s.h. wystąpić do Sądu o wyjawienie majątku członków zarządu (jaki jest koszt)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?