Czy, jeżeli rodzice dzieci niepełnosprawnych wynajmą bus z opiekunem do przewozu dzieci do przedszkola terapeutycznego gmina może dokonać zwrotu kosztów dowozu każdemu rodzicowi z osobna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Treść art. 39a ust. 6 ustawy Prawo oświatowe mówi: "Jeżeli rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2". Czy w sytuacji, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych wynajmą bus z opiekunem do przewozu dzieci z miejsca zamieszkania do przedszkola terapeutycznego gmina może dokonać zwrotu kosztów dowozu każdemu rodzicowi z osobna, jeśli przewóz dotyczyłby wszystkich dzieci? Czy wszyscy rodzice składają wniosek o zwrot kosztów dowozu i otrzymują zwrot w wysokości równej określonej w art. 39 ust. 6 (tak samo jakby każdy z nich woził dziecko indywidualnie). Jakie dokumenty muszą dołączyć rodzice do wniosku o dowóz, w przypadku możliwości dowozu przez wynajęty przez nich bus?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX