Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów poprzez wykorzystanie ich do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego, tj. wyrobiska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje zapis, że przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej. Na terenie zabudowy usługowej (UC1) obowiązują następujące ustalenia dot. ochrony i kształtowania środowiska: wyznacza się granice obszarów obejmujących m.in. UC1, w których obowiązuje przeprowadzenie rekultywacji.

Czy przedsiębiorca powinien, poza decyzją na przetwarzanie odpadów, uzyskać również decyzję na rekultywację wydaną w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?