Czy jeżeli przed upływem terminu na zawarcie w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK utraci on status osoby... - OpenLEX

Czy jeżeli przed upływem terminu na zawarcie w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK utraci on status osoby zatrudnionej, pracodawca musi w jego imieniu zawierać tą umowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2021 r.

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony od 1.08.2021 r. do 31.10.2021, tj. przez 92 dni.

Czy należy go zgłosić do PPK do 10.11.2021, jeśli nie złoży rezygnacji z PPK, mimo że nie będzie już wtedy pracownikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX