Czy jeżeli pracownik nie użytkuje w czasie pracy monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to pracodawca ma obowiązek refundowania pracownikowi zakupu okularów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na pełen etat (umowa o pracę) został skierowany przez zakład pracy na wstępne badania lekarskie. W informacjach o szkodliwych/niebezpiecznych warunkach pracy, występujących na stanowisku pracy został uwzględniony czynnik pracy przed komputerem w ilości 3 godzin. Orzeczenie lekarskie wydane, przez lekarza medycyny pracy zostało opieczętowane pieczątką "Konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym".

Czy pracodawca jest zobligowany/zmuszony, zgodnie z przepisami, do dofinansowania okularów korekcyjnych na rzecz pracownika, jeśli w skierowaniu na badania wstępne, czas pracy przed komputerem wynosi 3 godziny (czyli nie jest spełniony warunek co najmniej 4 godzin w ciągu całego dnia pracy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access