Czy jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie w ramach ubezpieczenia grupowego ma obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 kwietnia 2011 r. pracownicy przystąpili do grupowego ubezpieczenia. Kwota składki wynosi 53,10 zł miesięcznie. Pracownicy mają potrącane 40 zł co miesiąc z wynagrodzenia, natomiast kwotę 13,10 zł finansuje z własnych środków pracodawca. W warunkach ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego wypłacana jest kwota 20.000 zł.

Czy w przypadku śmierci pracownika, rodzinie należna jest odprawa pośmiertna zgodnie z art. 93§ 7 k.p.?

Kwota odprawy pośmiertnej byłaby znacznie niższa.

Czy skoro pracodawca częściowo finansuje ubezpieczenie na życie to należy uznać w kontekście tego przepisu, iż pracodawca ubezpieczył pracownika na życie?

Czy w sytuacji kiedy pracownikom potrącana jest składka w ramach ubezpieczenia pracowniczego w całości, też należy uznać iż pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i nie musi wypłacać odprawy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access