Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych. W pozwoleniu określona jest ilość pobieranych wód pobieranych do celów technologicznych, w tym średnia ilość na dobę, pobór wód jest ciągły tj. 365 dni.

Czy jeżeli podmiot ma w pozwoleniu tylko zapis o dokonywaniu pomiaru i rejestracji pobieranej wody, WIOŚ może podmiot zobligować do pomiarów ciągłych, tym samym do wypełnienia działu 5 punktu 2 tj. ilości pobieranych wód w ciągu doby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?