Czy jeżeli podatnik rozpoczął wykonywanie działalności (tj. minął już dzień wskazany w ewidencji działalności gospodarczej), ale nie wystawił faktury sprzedaży, może jeszcze zmienić przyjętą metodę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Podatnik złożył w urzędzie skarbowym oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych (skala).

Czy może zmienić formę opodatkowania na 19%, jeżeli nie wystawił jeszcze faktury sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access