Czy jeżeli podatnik przeznaczył 25% nieruchomości na działalność, to odpisów amortyzacyjnych powinien dokonywać od 25% wyceny rzeczoznawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą. Na działalność gospodarczą przeznaczył 25% własnej wcześniej wybudowanej nieruchomości. Na stan środków trwałych przyjęta została wartość stanowiąca 25% wyceny rzeczoznawcy i jest amortyzowana przez 10 lat. Czy taki sposób wyliczenia amortyzacji jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access