Czy jeżeli podatnik dostarcza towar do nabywcy, to przychód może wystąpić w dacie wysyłki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. dostarcza dokumenty na swój własny koszt do odbiorców. Wydanie towaru z naszego magazynu ma miejsce w jednym miesiącu (bądź roku) np. 30 grudnia 2016 r., natomiast dostawa towaru do odbiorcy ma miejsce w kolejnym miesiącu np. 2 stycznia 2017 r. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Jaką w świetle powyższego przepisu powinniśmy wpisać datę sprzedaży na fakturach wystawianych już w nowym okresie np. 2 stycznia 2017 r. - czy powinniśmy wpisać: data wystawienia: 2 stycznia 2017 r., data sprzedaży: 2 stycznia 2017 r., czy 30 grudnia 2016 r.?

Czy w związku z tym przychód i koszt z takiej faktury (dostawy) powinniśmy wykazać w styczniu 2017 r., czy jeszcze w grudniu 2016 r.?

Czy w takim przypadku powinniśmy wpisywać na fakturze warunki dostawy FCA?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access