Czy jeżeli ośrodek chce ustanowić kuratora dla osoby nieobecnej, niezbędne jest szczególne upoważnienie do tej czynności od Wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu w przedmiocie odpłatności za DPS nieznane jest miejsce pobytu syna.

Czy jeżeli ośrodek chce ustanowić kuratora dla osoby nieobecnej, niezbędne jest szczególne upoważnienie do tej czynności od Wójta, czy wystarczy ogólne upoważnienie dla kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX