Czy jeżeli odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji, np. do wytwarzania energii elektrycznej, to wystarczy określić, iż źródłem powstawania będzie ww. instalacja?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś., w pozwoleniu określa się źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

Jak organ powinien określić warunki na podstawie ww. przepisu dla pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Czy jeżeli odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji, np. do wytwarzania energii elektrycznej, to wystarczy określić, iż źródłem powstawania będzie ww. instalacja?

Czy może dla każdego kodu odpadu należy wskazać źródło/miejsce, np. kod odpadu 13 01 10* wytwarzany jest podczas konserwacji urządzenia turbiny wiatrowej, to czy w związku z tym, należałoby określić w ten sposób źródło, tj. konserwacja urządzenia turbiny wiatrowej, ponieważ odpad ten powstaje podczas konserwacji urządzenia (wchodzącego w skład instalacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX