Czy jeżeli odpad komunalny nie wchodzi w skład 5 frakcji, za których zagospodarowanie odpowiada gmina, to przedsiębiorca może... - OpenLEX

Czy jeżeli odpad komunalny nie wchodzi w skład 5 frakcji, za których zagospodarowanie odpowiada gmina, to przedsiębiorca może te odpady przekazać do podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy jeżeli odpad komunalny nie wchodzi w skład 5 frakcji (np. są to meble, ZSEiE, zużyte baterie, odzież, odpady z utrzymania zieleni, farby, tusze klasyfikowane w podgrupie 20 01), za których zagospodarowanie odpowiada gmina (uchwała o objęciu obszarów niezamieszkałych), to przedsiębiorca może te odpady przekazać do podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie?

Jaki jest prawidłowy sposób postępowania w świetle obowiązujących przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX