Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka jest obywatelką Ukrainy. Posiada kartę pobytu "dostęp do rynku pracy" wydaną do dnia 30.08.2020 r. Świadczenie zostało jej przyznane do dnia 31.08.2020 r.

W miesiącu wrześniu 2020 r. dostarczyła oświadczenie potwierdzające, że w miesiącu lutym 2020 r. wystąpiła o wydanie kolejnej karty pobytu i oczekuje na dokument.

Czy jeżeli klientka dostarczy kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" będzie można wydać jej informację o przyznaniu świadczenia z wyrównaniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?