Czy jeżeli mieszkanie będzie wynajmowane od września na cele mieszkaniowe to koszty remontu poniesione w styczniu – marcu można ująć jako koszt uzyskania przychodu tego roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2018 r.

PYTANIE

Posiadam wraz z żoną mieszkanie (własność wspólna), które mamy zamiar wynajmować. Mieszkanie jest stare i obecnie ponosimy nakłady na jego remont. Żona napisała oświadczenie do urzędu skarbowego, że najem prywatny będzie rozliczany przez żonę na zasadach ogólnych.

Czy jeżeli mieszkanie będzie wynajmowane od września na cele mieszkaniowe rozliczane przez żonę (czyli długoterminowo) to koszty remontu poniesione w styczniu – marcu może żona ująć jako koszt uzyskania przychodu tego roku?

Rozważamy wynajem krótkoterminowy tego mieszkania w okresie wakacji. Ponieważ najem krótkoterminowy jest traktowany jako działalność gospodarczą chciałbym rozliczyć ten najem wakacyjny w swojej działalności gospodarczej.

Czy mogę tak zrobić?

Czy to samo mieszkanie wspólne możemy wynajmować przez okres lipiec - wrzesień jako najem krótkoterminowy w działalności mojej (męża), a w pozostałej części roku jako najem prywatny, który rozlicza żona?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access