Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć punkt wyroku rozwodowego mówiący o ograniczeniu pozwanej władzy rodzicielskiej do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, a w szczególności w sprawach dotyczących wychowania, edukacji i zdrowia: czy można matkę o tych sprawach informować?

Czy jeżeli matka ma wyznaczone kontakty z córką, może także odbierać ją ze szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?