Czy jeżeli marszałek nadał numer rejestrowy na wniosek jednostki budżetowej z przypisanym NIP, którym posługują się jako płatnik podatku dochodowego, powinny one złożyć wniosek o wykreślenie z BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Rochala Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Miejskie jednostki organizacyjne, które muszą prowadzić ewidencję odpadów (np. szkoły, zarząd dróg, schronisko dla zwierząt; działające jako jednostki budżetowe i nie posiadające osobowości prawnej; ich dyrektorzy działają na podstawie pełnomocnictwa prezydenta miasta) usługi w zakresie gospodarowania odpadami (odbieranie, zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów np. zużytego sprzętu, odpadów weterynaryjnych) zlecają podmiotom zewnętrznym jako gmina. Posługują się wówczas NIP gminy, faktury wystawiane są na gminę. Jednocześnie jednostki posiadają nadany NIP, którym posługują się jako płatnik podatku dochodowego (jako zakład pracy zatrudniający pracowników).

Czy jednostki powinny być wpisane do BDO pod numerem rejestrowym i NIP gminy jako miejsca prowadzenia działalności?

Czy mogą wpisać się samodzielnie pod własnym numerem rejestrowym z NIP, którym posługują się jako płatnik podatku dochodowego?

Czy jeżeli marszałek województwa nadał numer rejestrowy na wniosek jednostki budżetowej (szkoła) z przypisanym NIP, którym posługują się jako płatnik podatku dochodowego, powinny one złożyć wniosek o wykreślenie z BDO, a gmina powinna wprowadzić je jako miejsca prowadzenia działalności w ramach własnego numeru rejestrowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX