Czy jeżeli jedna osoba jest wspólnikiem w spółce z o.o. i spółce cywilnej to transakcje pomiędzy spółkami należy traktować jak między jednostkami powiązanymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2006 r.

PYTANIE

Jestem głównym udziałowcem w spółce z o.o., która zakupuje surowiec do produkcji od spółki cywilnej w której mam 30% udziałów.

Czy transakcje pomiędzy spółkami należy traktować jak między jednostkami powiązanymi?

Nadmieniam, że ceny zakupu nie odbiegają od cen od innych dostawców.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access