Czy jeżeli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą zawrę kilka razy w roku umowę zlecenie z mężem bez wynagrodzenia, to czy konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby współpracującej i opłacenie składki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2018 r.

PYTANIE

Czy jeżeli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zlecę klika razy w roku ramach umowy zlecenia wykonanie np. dokumentacji projektowej i określę iż nie otrzyma w ramach tego zlecenia wynagrodzenia to czy muszę męża zgłosić do ubezpieczeń jako osobę współpracująca i opłacać składki. Małżonek jest zatrudniony w ramach umowy o pracę w innym podmiocie na kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access