Czy jeżeli inwestor ma 30 dni na uzupełnienie projektu, to termin tych 30 dni zaczyna biec dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r.

PYTANIE

Organ na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. postanowieniem zobowiązał inwestora do uzupełnienia projektu w terminie do 20.05.2020 r. Inwestor odebrał postanowienie 20.04.2020 r. W związku z ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. organ nie może wydać decyzji odmownej.

Jak w związku z tym liczyć terminy na uzupełnienie wniosku?

Czy jeżeli inwestor ma 30 dni na uzupełnienie projektu, to termin tych 30 dni zaczyna biec dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Dajmy na to, że stan epidemii kończy się 15 maja, to wtedy inwestor ma 5 dni (do 20 maja) na uzupełnienie wniosku + 25 dni wynikające z zawieszeń terminów na podstawie przepisu art. 15zzs ust. 1 pkt 10 u.s.r.c.?

Jeżeli inwestor w sprawie pozwolenia na budowę jest jedyną stroną postępowania, to organ może wydać decyzję?

Jeżeli inwestor jest jedyną stroną postępowania i uzupełnił braki nałożone postanowieniem (art. 35 ust. 3 pr. bud.), to organ może wydać pozwolenie na budowę?

Jeżeli inwestor jest jedyną stroną postępowania i uzupełnił braki w terminie wskazanym w postanowieniu (art. 35 ust. pr. bud.), lecz nie wszystkie punkty postanowienia są uzupełnione, to organ może odmówić zatwierdzenia projektu i wydać decyzję odmowną w czasie zawieszenia biegów terminów zgodnie z u.s.r.c.?

Czy musi poczekać na ustanie stanu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX