Czy jeżeli dyrektor przedszkola uzna odwołanie rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej, jednak w przedszkolu nie ma już... - OpenLEX

Czy jeżeli dyrektor przedszkola uzna odwołanie rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej, jednak w przedszkolu nie ma już wolnych miejsc czy informuje o tym organ prowadzący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r.

PYTANIE

Jeżeli dyrektor uzna odwołanie rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej, jednak w przedszkolu nie ma już wolnych miejsc czy informuje o tym organ prowadzący zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, a organ prowadzący na podstawie tego przepisu wskazujemy miejsce w innym przedszkolu? Czy zamyka to drogę rodziców do złożenia skargi do sądu administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX