Czy jesteśmy organem właściwym do wypłacenia zasiłku pielęgnacyjnego za miesiąc grudzień z uwagi na zamieszkanie osoby w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zasiłek pielęgnacyjny.

Osoba przebywająca w DPS od 13.01.2023 r. W dniu 21.02.2023 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Posiada decyzję o przyznaniu zasiłku stałego od 01.01.2023 r. Do wniosku zostało dołączone orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (data złożenia na komisję 07.12.2022 r., data wydania orzeczenia 19.01.2023 r.).

Czy jesteśmy organem właściwym do wypłacenia zasiłku pielęgnacyjnego za miesiąc grudzień 2022 r. z uwagi na zamieszkanie osoby w DPS od 13.01.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX