Czy jest zamówieniem publicznym usługa polegająca na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z prywatnych nieruchomości należących do osób fizycznych niezobowiązanych do stosowania p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Czy jest zamówieniem publicznym usługa polegająca na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z prywatnych nieruchomości należących do osób fizycznych niezobowiązanych do stosowania p.z.p.?

Gmina uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 85% kosztów, pozostałe 15% pokrywa ze środków własnych. Z przepisów o samorządzie gminnym nie wynika, iż usuwanie azbestu z prywatnych posesji stanowi zadanie własne gminy, ponadto wykonanie usługi nie przysparza korzyści gminie (sama gmina nie wnioskuje o dotację na demontaż azbestu np. z budynków komunalnych), a osobom prywatnym.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access