Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami § 11h rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) zostanie powierzone stanowisko dyrektora szkoły osobie nie będącej nauczycielem – art. 62 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) – dalej p.o. do 31.08.2021 r. W szkole tej nie ma stanowiska wicedyrektora. Czy można na ten okres utworzyć takie stanowisko w wymiarze np. 1/4 etatu z zakresem obowiązków związanych z nadzorem pedagogicznym? Czy musi tego dokonać aktualny dyrektor szkoły (do 31.08.2020 r.), czy też nowy dyrektor z dniem 01.09.2020 r.? Czy jest wymagana zgoda organu prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?