Czy jest to kontynuacja zatrudnienia u tego samego pracodawcy i można zastosować art. 9 ust. 4b u.p.o.u.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń szkoły ponadpodstawowej do 31.08.2022 r. miał zawartą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jako pracownik młodociany, w ramach praktyk zawodowych. Od 01.09.2022 r. zawarł umowę o pracę z tym samym pracodawcą już jako osoba pełnoletnia, nie w ramach praktyk zawodowych.

Czy jest to kontynuacja zatrudnienia u tego samego pracodawcy i można zastosować art. 9 ust. 4b u.p.o.u.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX