Czy jest skuteczne na gruncie VAT podnajmowanie przez męża lokalu żonie (na zasadzie refaktury kosztów najmu i mediów)? - OpenLEX

Czy jest skuteczne na gruncie VAT podnajmowanie przez męża lokalu żonie (na zasadzie refaktury kosztów najmu i mediów)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mąż prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w wynajętym od osoby trzeciej lokalu poczynił nakłady (remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby działalności), od których odliczył podatek należny. Nakłady te nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przed rozpoczęciem działalności w tym lokalu małżonkowie podjęli decyzję, że odrębną działalność w nim będzie prowadziła żona (będzie to działalność w całości opodatkowana VAT).

W jaki sposób powinno nastąpić jednorazowe przekazanie (sprzedaż) tych nakładów między mężem a żoną, aby zachować neutralność na gruncie VAT?

Czy ewentualnie jest skuteczne na gruncie VAT podnajmowanie przez męża lokalu żonie (na zasadzie refaktury kosztów najmu i mediów)?

Jako najemca w umowie najmu, oraz w umowach dostawy mediów (energia elektryczna, telekomunikacja, monitoring itp.) występuje wyłącznie mąż w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Między małżonkami istnieje pełna wspólność majątkowa i co istotne - mąż jako mały podatnik rozlicza się wg metody kasowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?