Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W komentarzach prasowych do ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. czytam, że "ustawodawca postanowił, że ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego (...), dzierżawca ma obowiązek zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania czy w treści umowy dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej. (...) W odniesieniu do tej regulacji nie ulega wątpliwości, że obowiązek dołączenia do wniosku ww. tytułu prawnego do nieruchomości obejmuje te podmioty, które dopiero zamierzają wystąpić bądź wystąpiły o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie ww. grup odpadów po raz pierwszy po wejściu w życie noweli, tj. po 5 września 2018 r.".

Czy jest przepis wskazujący, iż posiadacz odpadów kontynuujący prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych na terenie, do którego posiada np. umowę dzierżawy, nie musi zawierać umowy i oświadczeń w formie aktu notarialnego ze wskazaniem ilości odpadów, zastrzeżenia o solidarnej odpowiedzialności itd. i wystarczy przedstawienie aktualnej umowy dzierżawy zawartej przed 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?